- ๙ ก.พ.๕๕ บก.ฉก กรม ทพ.๒๖ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และทหารพรานชาย/หญิง ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑  
              - ๖ ก.พ.๕๕ ทีมฟุตบอล "พราน ๒๖ A" และ "พราน ๒๖ B" ร่วมทำการแข่งขันในรายการ "หันทรายคัพ" ครั้งที่ ๖ ซึ่งเป็นการแข่งขันในนัดที่ ๓ ของทั้งสองทีม ผลการแข่งขัน "พราน ๒๖ A" ชนะไปด้วยคะแนน ๓ - ๑ , "พราน ๒๖ B" ชนะไป ๕-๑  
              - ๖ ก.พ.๕๕ พ.ท.ปิยะ นงค์ชะนา รอง ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก เพิ่มพูนประสิทธิภาพกำลังพลของหน่วยป้องกันชาย ณ สนามฝึกพราน ๒๖ บก.ฉก.กรม ทพ.๒๖ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  
             - ๕ ก.พ.๕๕ พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ พร้อมด้วย นายทหาร นายสิบ และ อส.ทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดภูหลวงพรหมวาส(โนนแดง) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
             - ๒ – ๔ ก.พ.๕๕ จัดชุดครูฝึกทำการฝึกอบรมลูกเสือ – เนตรนารี  ณ ค่ายฝึกพราน ๒๖ ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย อ.ละหานทราย จว.บ.ร.  จำนวน ๓ โรงเรียน รวมนักเรียนจำนวน ๖๖๐ คน,ครู ๒๗ คน  
             - ๓๑ ม.ค.๕๕ พ.ท.ปิยะ นงค์ชนา  รอง ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ , พ.ต.ภัทร์ฐพงศ์ ค้าสบาย เสธ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.กรม.ทพ. ๒๖ ร่วมให้การต้อนรับคณะ ผวจ.ส.ร./ฝอ.รมน ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ ให้กับกำลังพลที่อยู่ตามแนวชายแดน  
            - ๓๐ ม.ค.๕๕ ทีมฟุตบอล "พราน ๒๖" ทีม B ทำการแข่งขันฟุตบอลในรายการ "หันทรายคัพ" ครั้งที่ ๖ พบกับทีม "ไทยหัว" ผลการแข่งขันทีม "พราน ๒๖" ชนะไปด้วยสกอร์ ๔-๐  
            - ๒๘ ม.ค. ๕๕ พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ พร้อมด้วย ฝอ.ฯ และ กพ. ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าฉัตรมงคล ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.น.ม. โดยมี พล.อ.วิชล ธุรภาคพิบูลย์ อดีต ผบ.กกล.ทพ.ทบ. (ค่ายปักธงชัย) เป็นประธานในพิธ  
             - ๒๕ – ๒๗ ม.ค.๕๕ จัดชุดครูฝึกทำการฝึกอบรมลูกเสือ – เนตรนารี      ณ ค่ายฝึกพราน ๒๖ ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย อ.ละหานทราย จว.บ.ร.  จำนวน ๔ โรงเรียน รวมนักเรียนจำนวน ๖๓๓ คน,ครู ๓๑ คน  
             - ๒๕ ม.ค.๕๕  พ.อ.ณัฏฐ์  ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖  ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ทท. และคณะ  ในโอกาสที่เดินทาง มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศปก.ทภ.๒ ณ ศาลาวัฒนธรรมผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ  
             - ๒๔ ม.ค.๕๕ ทีมฟุตบอล "พราน ๒๖ A" เข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอลในรายการ "ละหานทรายคัพ" พบกับทีม "เด็กดงยูไนเต็ด" ผลการแข่งขันทีมพราน ๒๖A ชนะไป ๓ - ๑  
             - ๒๔ ม.ค.๕๕  พ.อ.ณัฎฐ์  ศรีอินทร์  ผบ.กรม ทพ.๒๖ ได้พบ ปะประชาชนตามโครงการหมู่บ้านสีขาว เพื่อหารือปัญหาและหา แนวทางแก้ไขร่วมกัน และได้แจกผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๕๐ ผืน  
             - ๑๘ - ๒๐ ม.ค.๕๔ หน่วยฝึกพราน ๒๖ ทำการฝึกลูกเสือ - เนตรนารี จำนวน ๓ โรงเรียน ครู ๓๙ คน นักเรียน ๗๓๐ คน  
             - ๒๐ ม.ค.๕๕ พ.อ.ณัฎฐ์   ศรีอินทร์  ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ เปิดโครงการ"คลีนิกฟุตบอล" ณ อ.ละหานทราย เพื่อสอนเทคนิค และวิธีการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชน  
             - ๑๘ ม.ค.๕๕ พ.อ.ณัฎฐ์  ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ และกำลังพล ฉก.กรม ทพ.๒๖ กระทำพิธีบวงสรวง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งให้โอวาทกำลังพล เนื่องในวันกองทัพไทย  
             - ๑๘ ม.ค.๕๕ พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมกับ พล.ต.วุฒิ แสงจักร ผบ.จทบ.บุรีรัมย์ เนื่องในวันกองทัพไทย  
             - ๑๗ ม.ค. ๕๕ พ.อ.ณัฎฐ์   ศรีอินทร์   ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒ มอบเงินทดแทน ให้กับญาติกำลังพลที่เสียชีวิตและพิการ จากการปะทะกับทหารกัมพูชา  
             -๑๕ ม.ค.๕๕ ร้อย ฉก.ทพ.๒๖  ร่วมกับ  จนท.ตร. สภ.กาบเชิง  ได้ร่วมจับกุม นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณกอง  และ นายทศพล   สำโรง  พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน ๕ เม็ด  
             -จัดกำลังพลแสดงการยิงปืนฉับพลัน และจัดโชว์ ยุทโธปกรณ์ของหน่วยเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จำนวน ๖ ครั้ง  
             -ห้วง ๑๒ – ๑๓ ม.ค.๕๔  จัดชุดครูฝึกทำการฝึกอบรม ลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายฝึกพราน ๒๖ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๕ โรงเรียน  
             -เมื่อ ๙ ม.ค.๕๕ พ.อ.ณัฎฐ์  ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.๒ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์  
             - เมื่อ ๕ ม.ค.๕๕,๐๙๐๐ พ.อ.ณัฎฐ์  ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ชลิต เมฆมุกดา ผบ.กกล.สุรนารี และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจภูมิประเทศ  ณ บริเวณปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จว.ส.ร.  
             - กกล.สุรนารี ร่วมกับ จว.สุรินทร์ และ ภูมิภาคทหารที่๔  ร่วมกับจังหวัดอุดรมีชัย กำหนดให้มีการจัดงานสวัสดีปีใหม่ สัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ขึ้น ณ โครงการพัฒนาบริเวณด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  ในวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๔  
             - เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 54 ผบ.ฉก.กรม ทพ.26 ร่วมกับเพื่อน "พราน 26" นำโดย ร.อ.ดร.สมจิตร จงจอหอ ,พ.ต.สมรถ คำสิงห์,รุ่งเพชร เจริญวงค์ ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในงานผ้าป่าคืนสู่เหย้าชาวขาว - เขียว  
             - เมื่อ 26 ธ.ค.54 ผบ.ฉก.กรม ทพ.26 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์  เกิดสุข รอง ผบ.ทสส.(1) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่  
             - เมื่อ 25 ธ.ค.54 พ.อ.ณัฎฐ์  ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.26 และ กำลังพล ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายทองแดง  จันทะเขตร์ บิดา จ.ส.ต.จุมพล  จันทะเขตร์ จ.ศรีษะเกษ  
             - เมือ 25 ธ.ค.54 พ.อ.ณัฎฐ์  ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.26 ร่วมพิธีมอบ บ้านในโครงการ "บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์  84 พรรษา" ให้กับ นาย ทองวัน  พิมพ์ทอง โดยมี ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานในพิธีมอบ  
             - เมื่อ 22 ธ.ค.54 ทีมฟุตบอล "พราน 26" ทำการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ละหานทรายวีไอพี รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ในรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันทีม "พราน 26" ชนะ  ทีม"รวมช่าง" ด้วยสกอร์ 3-1 ทำให้ทีม"พราน 26" คว้าแชมป์ประจำปี 2554 ไปครอง  
             - เมื่อ 22 ธ.ค.54  พ.ท.ปิยะ     นงค์ชะนา  รอง ผบ.ฉก.กรม ทพ.26  เป็น ผู้แทน  ผบ.ฉก.กรม ทพ.26  ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการ "บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์" ให้แก่น นายมิ  ยอดเยี่ยมแกร อายุ 65 ปี ณ บ้านโคกพยอม ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  
             - เมื่อ 21 ธ.ค.54 พล.ท.ธณยศ พริ้งทองฟู ผอ.สปร.ทบ. ได้ตรวจ เยี่ยมสมาชิกโครงการศิลปาชีพ อ.ละหานทราย พร้อมทั้งให้โอวาท ปล่อยปลาและตรวจเยี่ยมอาคารทอผ้าไหมของสมาชิก  
             - ค่ายฝึกลูกเสือ-เนตรนารี "พราน26" ได้ทำการฝึกลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 2 รุ่น 15 โรงเรียน  รวมนักเรียน เข้าค่ายทั้งสิ้น ๘๘๖ คน และอาจารย์ 75 คน  
             - 18 ธ.ค.54 เวลา 1030 พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.26 นำทีมฟุตบอล "พราน 26" เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อาวุโสที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ผลการแข่งขันทีมพราน 26 ชนะ 2:0  
              - เมื่อ 18 ธ.ค.54 เวลา 0830 พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.26 พบปะให้โอวาทผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
      - 18 ธ.ค.54 เวลา 0800 พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.26 ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครช่วยรบ(อชร.) ในโอกาสเดินทาง มาตรวจเยี่ยม  
 

           - 15 ธ.ค.54 พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.26 แสดงความยินดี กับ นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง นายอำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์

 
      - 15 ธ.ค.54 ชป.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้รับการ     ตรวจเยี่ยม จาก นาย มุราธาธีร์     รักชาติเจริญ    
        - 15 ธ.ค.54 พ.ท.ปิยะ นงค์ชะนา และสมาชิกโครงการฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก พ.อ.ประจวบ มูลประดับ รอง เสธ.รมน.สย.๒  
           - 13 ธ.ค.54 ผบ.ฉก.กรม ทพ.26 ร่วมกับ นอภ.กาบเชิง และหัวหน้า ส่วนราชการอำเภอกาบเชิง ร่วมประชุมกับ ปลัดจว.อุดรมีชัย และ นอภ.กรุงสำโรง ประเทศกัมพูชา  
            - ฉก.กรม ทพ.26   จัดกำลังพลเข้าร่วมการแข่นฟุตบอล  7  คน "แนงมุดคัพ" ร่วมกับ ร้อย.ทพ.2607  และ สจ.โรจน์ชัย  ณ  สภ.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  
            - 7 - 9 ธ.ค.54 ทำการฝึกลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมกันจำนวน        3 โรงเรียน  
            - เมื่อ ๗ ธ.ค.๕๔ ผบ.ฉก.กรม ทพ.๒๖ ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ที่เข้ารับการฝึกจำนวน ๒๙ นาย  
      - 5 ธ.ค.54    พ.อ.ณัฏฐ์  ศรีอินทร์ ผบ.ฉก.กรม ทพ.26  ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช  
       - 4 ธ.ค.54  พล.ต.ชลิต  เมฆมุกดา  ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารีเป็นประธานใน
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
 
             - ๒๖ พ.ย.๕๔ พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ เป็นประธาน ในการ มอบสิ่งของ ร.ร.กองทัพบกอุปถัมป์ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  
             - ๒๓ พ.ย.๕๔ ฉก.กรม ทพ.๒๖ เข้าร่วมโครงการ จังหวัดยิ้ม บ้านรุน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EditRegion7EditRegion6
   แก้ได้
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
EditRegion5
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์โดย  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26  ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์   044-649036